دامنه و میزبانی

رایان روش فعال در زمينه ارائه خدمات مركز داده می باشد. این خدمات شامل میزبانی وب ثبت دامنه است.

خدمات پس از فروش

تعمیر انواع قطعات کامپیوتر، تبلت، لوازم جانبی، دارای نمایندگی گارانتی های معتبر داخلی و خارجی

درخواست انجام خدمات در محل

درخواست آنلاین انجام خدمات در محل برای سازمان ها، ادارات و شرکت ها

پیگیری خدمات

برنامه ها